4 tips om een lerende organisatie te worden 💡

De toenemende wereldwijde concurrentie en de snelle opkomst van technologie dwingen organisaties om continu te vernieuwen. Tegenwoordig heeft elke zichzelf respecterende organisatie dan ook woorden als ‘innovatie’ en ‘continuous improvement’ opgenomen in de visie, de kernwaarden of de purpose van het merk. Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen in jouw organisatie deze waarden echt voelen en hoe zorg je dat ze worden nageleefd? Hoe zorg je dat je wendbaar bent en in kan spelen op grote veranderingen? Dat doe je door een lerende organisatie te zijn. 

Een lerende organisatie is een toekomstbestendige organisatie die leren centraal heeft staan. Dat betekent niet alleen dat medewerkers worden aangemoedigd om zich continu te blijven ontwikkelen, maar dat de organisatie zelf ook het vermogen heeft om te leren, zich flexibel op te stellen en constant te vernieuwen en te verbeteren. Kennis wordt in de lerende organisatie opgedaan, gedeeld, overgedragen en toegepast. Hiervoor moet niet alleen een geschikte cultuur gecreëerd worden, maar moeten ook de juiste tools en systemen beschikbaar zijn. Bij een goed functionerende lerende organisatie vullen alle onderdelen elkaar aan en versterken ze elkaar. Laten we eens kijken naar de verschillende elementen.

1. Geef werknemers de ruimte

Om constante vernieuwing te bewerkstelligen, is nieuwsgierigheid en een proactieve houding van de organisatie nodig. Dat betekent dat werknemers de ruimte moeten krijgen om kennis tot zich te nemen en de vrijheid om fouten te maken om daar vervolgens van te leren. Daar moet wel ruimte voor zijn; een werknemer die continu gebukt gaat onder een te zware werklast heeft geen tijd en energie om te leren of om kennis te delen. Werknemers moeten hiertoe vanuit de organisatie geïnspireerd en gemotiveerd worden. Dat betekent dat leren moet worden opgenomen als strategische pijler en dat opleidingen en trainingen, intern of extern, op maat moeten worden aangeboden. 

2. Laat medewerkers zelfstanding en onafhankelijk functioneren

Het management van een lerende organisatie is niet alleen nauw betrokken bij het beleid rondom de ontwikkeling van medewerkers maar neemt daar ook zelf een actieve rol in. Medewerkers worden aangemoedigd om topprestaties te leveren door de dingen eens op een andere manier te bekijken en aan te pakken. Zo wordt leren niet gepusht, maar ontstaat de vraag vanzelf. Door medewerkers zelfstandig en onafhankelijk te laten functioneren, voelen ze zelf de verantwoordelijkheid en behoefte om op zoek te gaan naar oplossingen. Zo wordt de leercultuur langzaam maar zeker verankerd in de organisatie. 

3. Zorg voor verbondenheid: cultuur & communicatie

Als jouw organisatie een lerende organisatie wil worden, zorg dan dat jouw medewerkers zich ook echt verbonden voelen. Het is belangrijk dat de organisatie als één geheel functioneert, en dat de gemeenschappelijke visie en waarden van de organisatie intern helder en consistent gecommuniceerd worden. Er moet een veilige cultuur gecreëerd worden waar fouten getolereerd worden en onderdeel zijn van het leerproces. Alleen op die manier kan de dialoog worden aangegaan, en laat je als organisatie duidelijk zien dat er van fouten geleerd kan worden. 

4. Gebruik de juiste tools & systemen

Bij een lerende organisatie horen passende tools. Niet alleen om de juiste content op het juiste moment aan te bieden aan de juiste doelgroep, maar medewerkers moeten continu worden geïnspireerd en goed op de hoogte gehouden worden van nieuwe mogelijkheden. Zo neem je eventuele barrières weg en kunnen werknemers makkelijk aan de slag met hun eigen ontwikkeling. Door Performance Management Systemen (PMS) bijvoorbeeld te integreren met Learning Management Systemen (LMS) worden kennis, leren en presteren nog sterker aan elkaar verbonden. Zo zorg je dat leren verankerd wordt in de ontwikkeling van werknemers. 

Door alle elementen continu kritisch te monitoren, kom je stapsgewijs richting een lerende organisatie. Leer van gemaakte fouten, en stuur bij waar nodig. Bedenk goed dat het een grote verandering kan zijn voor jouw organisatie, en die maak je niet in een week. Zorg dat je de basis eerst goed op orde hebt, dan is het makkelijker om geleidelijk veranderingen door te voeren. 

Weten wat we voor jouw lerende organisatie kunnen betekenen?

Vincent Bennink onze learning & development expert staat voor je klaar! Neem gerust contact met hem op!

vincent