Rotterdamse woningcorporatie ontwikkelt volop met Visma PlusPort

Havensteder

De Rotterdamse woningstichting Havensteder vraagt van haar 450 medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen. Gezien de dynamische sector en regio waarin de organisatie zich beweegt is leren en ontwikkelen geen lust maar een must. Het in goede banen leiden daarvan bleek in de praktijk echter lastig. Totdat de organisatie het Learning Management Systeem van PlusPort ging gebruiken. Het LMS vormt het motorblok van de inmiddels geoliede leer- en ontwikkelmachine van Havensteder.

 

     “Het is met PlusPort net als met Google;

       ik kan me niet meer voorstellen hoe we

       het ooit zonder deden.”

 

De meeste Nederlandse woningcorporaties hebben momenteel te maken met flinke uitdagingen. Voor Havensteder, dat 45.000 sociale huurwoningen beheert in de regio Rotterdam, is dat zeker niet anders. Ook deze woningstichting heeft recentelijk grote opgaves op haar bord gekregen vanuit landelijke en lokale overheden. Er is met name veel te doen rond het bouwen van nieuwe woningen vanwege de woningnood. Maar ook verduurzaming en veiligheid zijn belangrijke issues. Het grootstedelijke karakter van de regio waarin Havensteder opereert maakt de uitdaging er voor de organisatie er niet kleiner op.

Kennisachterstand geen optie

“Een kennisachterstand onder medewerkers is bij ons simpelweg geen optie”, stelt HRM-applicatiebeheerder Wendy Gerritse. Wendy werkt sinds 2007 bij Havensteder en is verantwoordelijk voor het functionele beheer van het PlusPort Learning Management Systeem (PP LMS) waarmee de organisatie sinds 2015 werkt. “Wij hebben het e-learningplatform onze eigen huisstijl meegegeven en volledig toegesneden op onze organisatie. We noemen het hier de Havensteder Academie”, licht Wendy toe. “Via een overzichtelijke, centrale portal bieden we honderden cursussen, trainingen en opleidingen aan waaruit onze medewerkers kunnen kiezen. Dan gaat het onder meer om verplichte bijscholing en updates van certificaten, maar ook om een uitgebreid aanbod voor bredere professionele en persoonlijke ontwikkeling zoals bijvoorbeeld een cursus inspirerend leiderschap of mindfulness.”

Uitdagende opgaves

De in de HR-wereld veel gebezigde term ‘een leven lang ontwikkelen’ wordt bij deze Rotterdamse woningcorporatie bloedserieus genomen. Geen woorden, maar daden. Zo krijgen alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget van 900 euro per jaar. Dat bedrag mag over meerdere jaren tot 4500 euro worden opgespaard en vrij worden besteed aan leren en ontwikkelen. Daarnaast heeft de organisatie een educatiepuntensysteem ingevoerd. Wie jaarlijks minimaal 20 punten haalt, krijgt rond de kerstdagen een bonus van 600 euro bijgeschreven.

Ontwikkelen is noodzaak

“Extra kennis vergaren is bij ons geen luxe, maar om meerdere redenen hard nodig”, benadrukt Wendy het belang van leren en ontwikkelen voor Havensteder. “We zijn een semi-publieke instantie en altijd te maken met maatschappelijke opgaves. Maar momenteel zijn onze taken misschien wel uitdagender dan ooit. Niet alleen heeft de overheid ons opgedragen om de komende jaren vele duizenden woningen bij te bouwen vanwege het woningtekort, we moeten het bestaande woningbestand ook pro-actief verduurzamen. Denk hierbij aan isoleren en aansluiten van panden op CO2-neutrale energiebronnen, of aan circulair bouwen. Je kunt je voorstellen dat dit soort ontwikkelingen vragen om continue om- en bijscholing van medewerkers.”

Daarnaast veranderen wetten en regels die - direct of indirect - te maken hebben met huren en verhuren doorlopend.  Wendy noemt een voorbeeld: “Woningstichtingen zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor brand- en rookmelders in hun huurwoningen. Als er een huurder vertrekt, gaan onze technische mensen na of er voldoende van die apparaten aanwezig zijn, of die aan alle eisen voldoen en op de goede plekken zijn gemonteerd. Dan moet je natuurlijk wel weten waar je op moet letten en wat de meest recente eisen zijn. Dat soort kennis vergaren ze grotendeels via de Havensteder Academie.”

“Ook voordat we PlusPort gebruikten, probeerden we leren en ontwikkelen echt wel te stimuleren. Alleen in de dagelijkse praktijk bleken de ideeën erg lastig uitvoerbaar."

 

Geen succes zonder LMS

Volgens Wendy heeft het leer- en ontwikkelbeleid handen en voeten gekregen dankzij PlusPort LMS. Voordien was het voor HRM, op z’n zachtst gezegd, behelpen . “Ook voordat we PlusPort gebruikten, probeerden we leren en ontwikkelen echt wel te stimuleren. Alleen in de dagelijkse praktijk bleken de ideeën erg lastig uitvoerbaar. Via allerlei Excel-documenten probeerden we zo goed mogelijk overzicht te houden over wie welke opleiding had gevolgd en nog moest volgen en wat de stand van zaken was. We moesten vanuit HRM continu handmatig e-mails naar medewerkers sturen met herinneringen of nieuw cursusaanbod. Het bijhouden van dit alles kostte veel tijd en trok een grote administratieve wissel op de HRM-afdeling. Bovendien was het resultaat niet naar tevredenheid. We liepen te vaak achter de feiten aan.”

Werknemers gestimuleerd

En dus besloot Havensteder in 2015 om een LMS te laten implementeren. Dankzij positieve verhalen van collega-corporaties die de overstap eerder al maakten, kwam Havensteder terecht bij PlusPort. Daarna ging het snel. In een paar jaar tijd is de online academie volledig ingeburgerd geraakt binnen Havensteder. Dat geldt zowel voor Wendy en haar HRM-collega’s die het leersysteem achter de schermen draaiende houden, als voor de collega’s die alleen met de front end te maken hebben. Wendy: “Simpel gezegd: we zouden niet meer zonder de Havensteder Academie kunnen. Alles gebeurt op één centraal punt en is grotendeels geautomatiseerd; handmatig e-mails sturen is zelden nog nodig. Daardoor is de interne administratieve druk voor ons enorm afgenomen. Ook merken we dat het LMS de drempel bij medewerkers verlaagt om aan zelfontwikkeling te doen. Het is overzichtelijk, super gebruiksvriendelijk en we hebben een groot aanbod aan cursussen. Inschrijven is bovendien heel eenvoudig en dankzij single sign on hoef je geen wachtwoorden te onthouden. We worden als medewerkers op een prettige, positieve manier gestimuleerd om cursussen en trainingen te volgen.”

Volledig overzicht

Havensteders kunnen nu, zoals gezegd, via de portal van hun online academie kiezen uit honderden cursussen en trainingen: van BHV-training, agressietraining en cursus mediation tot aan een opleiding die leert om dementie bij huurders te herkennen of een cursus waarin je alles te weten komt over sloten en veiligheidskeurmerken. “Je kunt het zo gek niet bedenken, of het staat erin”, lacht Wendy. Ongeveer 10 procent van het leer- en ontwikkelaanbod is door Havensteder zelf gemaakt, de rest komt van externe aanbieders. Studies van de bekende instituten zijn eenvoudig te integreren in de academie, inclusief de inschrijvingen en administratieve afwikkeling. Zo houdt HRM zelf volledig het overzicht en de controle. Een ongekende luxe vergeleken met de tijd dat het LMS er nog niet was. Voor Wendy lijkt die tijd alweer een eeuwigheid geleden. “Het is met PlusPort net als met Google; ik kan me niet meer voorstellen hoe we het ooit zonder deden.”

Mensenwerk

Het blijft niet alleen bij een mooi LMS, want ook de resultaten mogen er zijn. “Vorig jaar haalde maar liefst 96 procent van onze medewerkers minimaal 20 educatiepunten. En de administratieve en organisatorische druk op onze afdeling is aantoonbaar veel lager geworden. Een wereld van verschil vergeleken met de situatie van voor PlusPort.” Tegelijkertijd realiseert Wendy zich dat een prachtig leersysteem weliswaar het verschil kan maken, maar op zichzelf niet genoeg is. “Het zijn uiteindelijk de mensen die het moeten doen. Daarom zeg ik altijd: werkend leren is geen project, maar een programma. Het moet in het DNA van de organisatie zitten voordat je duurzame successen boekt.“

 

Kom tot de ontdekking wat de voordelen zijn van een LMS, contact Job: 📞+31618199108

job (2)